สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ประทานผู้แทนพระองค์กราบไหว้รูปหล่อพระอาจารย์และอัฐิบุพการี เนื่องในวันสงกรานต์...

เมื่อเวลา 13.30 น. ของวันที่ 16 เม.ย.2554 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ได้มอบหมายให้ พระเทพสารเวที รองเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ เป็นผู้แทนพระองค์เดินทางมาที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อปฏิบัติศาสนกิจถวายผ้าไตรจีวรและดอกไม้ประทานเพื่อสักการะแด่ พระอาจารย์ และ เพื่อเป็นการแสดงมุตาจิตแด่บุพพการี โดยมี นายณฐพลษ์ วิเชียรเพริศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อม นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี และชาวกาญจนบุรีจำนวนมากร่วมรับเสด็จฯ ที่แรก คือ พระเทพสารเวทีเข้ากราบพระประทานที่โบสถ์วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

จากนั้นเข้าไปสู่วิหารเก่าเพื่อทำพิธีถวายผ้าไตรจีวรและเครื่องสังฆทาน บังสุกุล เพื่ออุทิศกุศลแด่ หลวงปู่ดี อดีตเจ้าอาวาส ที่เป็นพระอาจารย์ จากนั้นเดินทางไปตรวจงานการก่อสร้างอาคารหอประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่กำลังก่อสร้างอยู่ ที่บริเวณพื้นที่ราชพัสดุริมแม่น้ำแควใหญ่ ด้านหลังวัดเทวสังฆราม ซึ่งได้สั่งการให้เร่งในการก่อสร้างเพื่อให้เสร็จสิ้นภายในปี 2554  นี้

ต่อจากนั้นเดินทางไปที่วัดไชชุมพบชนะสงคราม(วัดใต้) ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เพื่อสักการะและถวายผ้าไตรจีวรแด่รูปหล่อหลวงปู่เปลี่ยน หรือ พระวิสุทธรังสี พระอาจารย์อีกองค์หนึ่ง จากนั้น เดินทางไปที่บเนคชวัตร เพื่อทำการปะพรมน้ำอบแก่อัฐิของบุพการี จากนั้นเดินทางไปกราบไหว้รูปหล่อหลวงปู่เหรียญ อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองบัว ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ในฐานะที่เป็นพระกรรมวาจารย์ จากนั้น เดินทางไปกราบไหว้สักการะรูปหล่อ หลวงปู่หลุง ที่วัดทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ในฐานะที่เป็นพระกรรมวาจารย์อีกองค์ ต่อจากนั้น ไปถวายเครื่องสักการะที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

Comment

Comment:

Tweet