สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯให้ผู้แทนพระองค์ มอบถุงยังชีพพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จ.กระบี่...

เวลา 10.30 น. วันที่ 19 เม.ย. ที่ บริเวณถนนหน้าพลับพลา ตำบลกระบี่ใหญ่ ภายในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกเจษฎา ศรีสุภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกรมราชองค์รักษ์ เป็นผู้แทนพระองค์ มอบถุงยังชีพพระราชทาน แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 150 ครัวเรือน

โดยนายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ บรรยายสรุปสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ มีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน เสียหายทั้งหลัง 24 ราย เสียหายบางส่วน 146 ราย และทรัพย์สินเสียหาย 524 ราย ในส่วนของบ้านที่เสียหายทั้งหลังรัฐบาลจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนมิถุนายน 2554

ด้าน พลเอกเจษฎา ศรีสุภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกรมราชองค์รักษ์ กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคน วันนี้ได้รับสั่งให้มาเยี่ยมผู้ประสบภัย เพื่อต้องการทราบว่า ประชาชนมีความเดือดร้อนมากน้อยเพียงใด และมีปัญหาและความต้องการอะไรบ้าง เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

Comment

Comment:

Tweet