มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ แจกถุงพระราชทานช่วยเหลือชาวบ้านนครพนม ประสบภัยพิบัติพายุ...

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 19 เม.ย. ที่หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม นายดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ พร้อมด้วย นายประสงค์ พิทูรกิจจา เลาธิการมูลนิธิฯ และ คณะ เดินทางมามอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ราษฎรในพื้นที่ อ.เมือง จ.นครพนม ที่ประสบวาตภัยบ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 94 ครอบครัว ในระหว่างวันที่ 16 - 18 เม.ย. 2554

โดยในครั้งนี้ มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาด รวมถึงเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และ นำราษฎรที่ประสบภัยเข้าร่วมพิธีรับมอบถุงพระราชทาน

สำหรับพื้นที่จังหวัดนครพนม ในช่วงวันที่ 16 - 18 เม.ย. 2554 ได้ประสบภัยพิบัติพายุพัดบ้านเรือนในพื้นที่ 4 อำเภอ มี อ.นาหว้า อ.โพนสวรรค์ อ.ศรีสงคราม และ อ.เมือง รวมมีราษฎร ได้รับความเดือดร้อนบ้านพักอาศัยพังเสียหาย จำนวน 264 ครัวเรือน หนักสุดคือพื้นที่ ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม เสียหาย จำนวน 147 หลังคาเรือน โดยเบื้องต้นทางจังหวัดได้ประสานงานทุกภาคส่วนเร่งดำเนินการช่วยเหลือแล้ว

Comment

Comment:

Tweet