สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อพยพ และทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะ ระหว่างไทย-กัมพูชา ที่ จ.สุรินทร์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ...

วันที่ 26 เม.ย. 2554 เวลา 10.30 น. ที่ศูนย์อพยพนิคมสร้างตนเอง อ.ปราสาท นายสำเริง เอี่ยมสะอาด รองเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังศูนย์อพยพนิคม สร้างตนเองปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อมอบสิ่งของพระราชทาน แก่ผู้อพยพกรณีเหตุฉุกเฉินการปะทะกันระหว่างทหารไทย และ ทหารกัมพูชา ตามแนวชายแดนจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นขวัญ และ กำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัย โดยมีนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้รับมอบสิ่งของ หลังจากนั้นได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจทหาร พร้อมมอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบ เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดทหารบกสุรินทร์ และ รพ.สุรินทร์ พร้อมมอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บและ เข้ารับการรักษาตัว อยู่ที่โรงพยาบาลสุรินทร์

Comment

Comment:

Tweet