ในหลวง พระราชินีฯ ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย กรณีเหตุการณ์วาตภัยทางภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่ง สหรัฐอเมริกา กรณีเหตุการณ์วาตภัยทางภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ดังนี้

ข้าพเจ้าและพระราชินีเศร้าสลดใจที่ได้ทราบข่าววาตภัย ซึ่งได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากและสร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ในประเทศของท่าน ข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจมายังท่านและประชาชนชาวสหรัฐอเมริกา ตลอดจนครอบครัวผู้ประสบภัยในการสูญเสียครั้งนี้

Comment

Comment:

Tweet