สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ในหลวง ฉบับที่ 41 ระบุ แผลผ่าตัดแห้งดี คณะแพทย์กราบบังคมทูลขอพระราชทานถวายการรักษาทางกายภาพบำบัด เพื่อฟื้นฟูพระวรกาย เพิ่มกำลังพระกล้ามเนื้อ... 

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ รพ.ศิริราช ฉบับที่ 41 ความว่า วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า ผลของการตรวจติดตามแผลผ่าตัดบริเวณที่ใส่สายระบายน้ำไขสันหลัง แผลแห้งดี อุณหภูมิพระวรกาย ความดันพระโลหิต พระหทัยและระบบการหายพระหทัยปกติ

คณะแพทย์ฯ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานถวายการรักษาทางกายภาพบำบัด เพื่อฟื้นฟูพระวรกาย และเพิ่มกำลังพระกล้ามเนื้อบ้าง

ขณะที่ศาลาศิริราช 100 ปี รพ.ศิริราช ตลอดทั้งวัน พสกนิกรทั่วทุกสาขาอาชีพเข้าลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่อง อาทิ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาพร้อมคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. นายวีระ เรืองสุขศรีวงศ์ อธิบดีกรมทางหลวง นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายวีระ ศรีรัตนตระกูล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและคณะสมาชิกพรรค นางผุสชา โทณะวณิก รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จำกัด

Comment

Comment:

Tweet