สมเด็จ​พระ​สังฆราช​ประมุข​สงฆ์ 85 ประเทศ​ทั่ว​โลก​ ร่วม​ประชุม​วิสาขบูชา​โลก สมเด็จ​พระ​สังฆราช​กัมพูชา-ประธานาธิ​บดี​ศรี​ลังกา ยกย่อง “ในหลวง”​ ทรง​ใช้​หลัก​พุทธ​ธรรม​พัฒนา​ประเทศ “พระองค์​ หญิง​ศรี​รัศมิ์” ทรง​ชี้​พระ​พุทธศาสนา​ช่วย​ใน​การ​พัฒนา​จิตใจ​มนุษย์ อัน​จะ​นำพา​ไป​สู่การ​พัฒนา​ประเทศ​ให้​เจริญ​ก้าวหน้า...

ที่​ห้อง​ประชุม​อาคาร มวก. 48 พรรษา มหา​วชิ​ราลง​กร​ณ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​กร​ณ​ราช​วิทยาลัย (ม​จร.) อ.​วัง​น้อย จ.​พระนครศรีอยุธยา เช้า​วัน​ที่ 12 พ.ค. มี​การ​ประชุม​ชาว​พุทธ​นานาชาติ เนื่อง​ใน​วัน​วิสาขบูชา​โลก 2554 มี​สมเด็จ​พระ​สังฆราช ประมุข​สงฆ์​และ​พระสงฆ์ กว่า 1,000 รูป และ​พุทธศาสนิกชน​อีก​กว่า 700 คน จาก 85 ประเทศ​ทั่ว​โลก ​เข้า​ร่วม​ประชุม โดย​สมเด็จ​พระ​มหา​รัชมัง​คลา​จาร​ย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ คณะ​ผู้​ปฏิบัติ​หน้าที่​สมเด็จ​พระ​สังฆราช เป็น​ประธาน​ใน​การ​ต้อนรับ​ผู้​เข้า​ร่วม​ประชุม พร้อม​ทั้ง​กล่าว​สัมโมทนี​ยก​ถาว่า องค์การ​สหประชาชาติได้​พิจารณา​เห็น​ความ​สำคัญ​ของ​พระธรรม ที่​แพร่​ขยาย​กว้าง​ออก​ไป​ทั่ว​โลก จึง​มี​มติ​ให้​วัน​วิสาขบูชา เป็น​วัน​สำคัญ​สากล​ของ​โลก และ​ใน​ปี 2554 รัฐบาล​ยัง​ได้​จัด​งบประมาณ​เพื่อ​ส่งเสริม​ให้​มี​การ​ปฏิบัติธรรม เผยแพร่​พระธรรม ซึ่ง​นับ​เป็น​การ​บูชา​ที่​สูงส่ง​ยิ่ง สม​กับ​คำ​ว่า​วัน​วิสาขบูชา

ต่อ​มา​เวลา 13.00 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระ​วร​ชายาฯ เสด็จ​แทน​พระองค์ เป็น​องค์​ประธาน​เปิด​การ​ประชุม และ​ทรง​มีพระดำรัส​เปิด​การ​ประชุม​ตอน​หนึ่ง​ว่า การ​จะ​พัฒนา​สิ่ง​ใด​นั้น ต้อง​เริ่ม​ที่​การ​พัฒนา​มนุษย์​ก่อน​เป็น​อันดับ​แรก และ​การ​พัฒนา​มนุษย์​ที่​สำคัญ​ที่สุด คือ​การ​พัฒนา​จิตใจ​ให้​มี​ความ​คิด​ความ​เห็น​ใน​ทาง​ที่​ถูกต้อง รู้​และ​เข้าใจ​สิ่ง​ต่างๆตาม​ที่​เป็น​จริง เรื่อง​การ​พัฒนา​จิตใจ​คน​นี้ เป็น​สิ่ง​ที่​พระ​พุทธศาสนา​ให้​ความ​สำคัญ​อย่าง​มาก เห็น​ได้​จาก​หลัก​ธรรมคำ​สอน ซึ่ง​เน้น​ให้​บุคคล​รู้จัก​เหตุ รู้จัก​ผล สามารถ​ใช้​ปัญญา​พิจารณา​เรื่อง​ต่างๆได้​อย่าง​ถูก​ถ้วน อัน​จะ​นำ​ไป​สู่​การ​ประพฤติ​ดี​ประพฤติ​ที่​ดี​ที่​ชอบ ที่​เป็น​ประโยชน์​แท้ ผู้​ที่​ได้​รับ​การ​พัฒนา​จิตใจ​จึง​เป็น​ผู้​ ที่​สามารถ​สร้างสรรค์ พัฒนา​สิ่ง​ต่างๆให้​เจริญ​ก้าวหน้า​ได้​จริง การ​ที่​พุทธศาสนิกชน​จาก​นานา​ประเทศ​มา​ประชุม​พร้อม​กัน​เนื่อง​ใน​วัน​วิสาขบูชา และ​เพื่อถวาย​พระ​ราช​กุศล​แด่​พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ใน​โอกาส​ที่​ทรง​เจริญ​พระชนมพรรษา​ครบ 84 พรรษา จึง​เป็น​กรณียกิจ​ที่​ควร​ค่า​แก่​การ​ยกย่อง ทั้ง​หวัง​เป็น​อย่าง​ยิ่ง​ว่าการ​ประชุม​ครั้ง​นี้​จะ​อำนวย​ประโยชน์​แก่​การ​พัฒนา​ตาม​วัตถุประสงค์​ที่​ตั้ง​ไว้​ทุก​ประการ

ด้าน​พระธรรม​โกศาจารย์ อธิการบดี​มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬาฯ ใน​ฐานะ​ประธาน​กรรมการ​ดำเนิน​การ​จัด​ประชุม​ชาว​พุทธ​นานาชาติ กล่าว​ว่า หัวข้อ​การ​ประชุม​ครั้ง​นี้ คือ “พุทธ​ธรรม​กับ​การ​พัฒนา​สังคม​และ​เศรษฐกิจ” กำหนด​ขึ้น​เพื่อ​การ​ประชุม​ใน​ปี​นี้​โดยเฉพาะ เพื่อ​เฉลิม​พระ​เกียรติ​พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องจาก​จะ​มี​การ​นำ​แนวทาง​การ​พัฒนา​ประเทศ​ของ​ในหลวง ที่​ทรง​ใช้​หลัก​ธรรม​ใน​การ​พัฒนา​ประเทศ​เข้า​หารือ​ใน​การ​ประชุม ก่อน​ที่​จะ​ออก​เป็น​มติ​และ​ปฏิญญา​ให้​แต่ละ​ประเทศ​นำ​ไป​ประยุกต์​ใช้ การ​ประชุม​ครั้ง​นี้​นับ​ว่า​มี​ผู้​เข้า​ร่วม​ประชุม​มาก​ที่สุดตั้งแต่​เคย​จัด​มา เชื่อ​ว่า​ส่วน​หนึ่ง​เพราะ​ประมุข​สงฆ์ ผู้​นำ​ชาว​พุทธ​จาก​ประเทศ​ต่างๆ ต้องการ​จะ​ร่วม​เฉลิม​พระ​เกียรติ​พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ด้วย โดย​ใน​ช่วง​เช้า​ของ​การ​ประชุม มี​ผู้​นำ​ชาว​พุทธ​ที่​ขึ้น​กล่าว​สุนทรพจน์ เช่น สมเด็จ​พระ​สังฆราช​เทพ​วงศ์ และ​สมเด็จ​พระ​สังฆราช​บัว​คลี่ จาก​ประเทศ​กัมพูชา ได้​กล่าว​ยกย่อง​พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ที่​ทรง​ประยุกต์​ใช้​หลัก​ธรรม​ใน​การ​พัฒนา​ประเทศ ขณะ​เดียวกัน นา​ยม​หิน​ทา ราช​ปักษา ประธานาธิบดี​ของ​ศรี​ลังกา ได้​ส่ง​สาส์น​เข้า​ร่วม​ประชุม มี​ใจความ​ยกย่อง​พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่​ทรง​ใช้​พุทธ​ธรรม​ใน​การ​พัฒนา​ประเทศ พร้อม​ทั้ง​ได้​ถวาย​พระ​พร​เนื่อง​ใน​โอกาส​ทรงเจริญ​พระชนมพรรษา 84 พรรษาด้วย

พระธรรม​โกศาจารย์กล่าว​ต่อ​ไป​ว่า ใน​วัน​ที่ 13 พ.ค. เวลา 17.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระ​วร​ราชา​ทิ​นัด​ดามา​ตุ จะ​เสด็จไปทรง​เป็น​ประธาน​ใน​การ​เจริญ​พระ​พุทธ​มนต์ และ​เจริญ​จิต​ภาวนา ถวายพระ พรชัยมงคล​และ​ถวาย​พระ​ราช​กุศล​แด่​พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ที่​พระ​อุโบสถ​วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) โดย​จะ​มี​สมเด็จ​พระ​สังฆราช ประมุข​สงฆ์​ที่​เข้า​ร่วม​ประชุม​ครั้ง​นี้ 74 รูป และ​พระสงฆ์​จาก​ประเทศไทย 11 รูป​ประกอบ​พิธี​เจริญ​พระ​พุทธ​มนต์ พร้อม​ทั้ง​มี​ผู้​นำ​ชาว​พุทธ​กว่า 1,000 คน จาก 85 ประเทศ ร่วม​พิธี​โดย​รอบ​พระ​อุโบสถ​ด้วย

Comment

Comment:

Tweet