แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 44  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระอาการทั่วไปดี ความดันในพระเนตร จอประสาทและประสาทพระเนตรปรกติ กระจกพระเนตรมัวเล็กน้อย เนื่องจากทรงเป็นต้อกระจกระยะเริ่มแรก ต้องขอพระราชทานถวายการตรวจติดตามเป็นระยะ...

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 44

วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า พระอาการทั่วไปดี อุณหภูมิพระวรกาย ความดันพระโลหิต พระหทัย และระบบการหายพระหทัยปรกติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงออกกำลังพระวรกายทำให้กำลังพระกล้ามเนื้อทรงแข็งแรงขึ้นอีก

อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับการถวายตรวจพระเนตร ที่โรงพยาบาลจักษุรัตนิน ซึ่งคณะแพทย์ฯ ได้ถวายการตรวจพระเนตรมาเป็นระยะๆ พบว่า ความดันในพระเนตร จอประสาทและประสาทพระเนตรปรกติ ส่วนกระจกพระเนตรมัวเล็กน้อย เนื่องจากทรงเป็นต้อกระจกระยะเริ่มแรก คณะแพทย์ฯ มีความเห็นว่าจำเป็นต้องขอพระราชทานถวายการตรวจติดตามเป็นระยะๆต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

11 มิถุนายน พุทธศักราช 2554

Comment

Comment:

Tweet