พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรการทดสอบสมรรถนะของเรือตรวจการณ์ และ เรือยนต์พระที่นั่ง...

วันนี้ (21 มิ.ย. 2554) เวลา 15.05 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯลงจากอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าน้ำสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงพยาบาลศิริราช ทอดพระเนตร การทดสอบสมรรถนะของเรือตรวจการณ์และเรือยนต์พระที่นั่ง โดยทรงฉลองพระองค์เสื้อเชิ้ตแขนสั้น พระสนับเพลาสีเทา และ ทรงจูงคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงมาด้วย ตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนิน มีประชาชน ที่ทราบข่าวต่างไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างเนืองแน่น พร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญ และ ชูภาพพระบรมฉายาลักษณ์ด้วยความปลื้มปีติ

สำหรับ เรือตรวจการณ์ และเรือพระที่นั่ง ที่นำออกมาทดสอบสมรรถนะในครั้งนี้ มีทั้งหมด 8 ลำ ประกอบด้วย เรือยนต์ตรวจการณ์ไฟเบอร์กลาส เรือยนต์หลวง 101 เป็นเรือยนต์ที่ฝ่ายเรือยนต์หลวงจัดซื้อเมื่อปี พ.ศ.2548 โดยให้กองพระราชพาหนะรับผิดชอบดูแลรักษาให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา เป็นเรือยนต์ขนาด 60 แรงม้า 4 จังหวะ ความเร็ว 25 นอต และเรือยนต์พระที่นั่ง M-M 1 เป็นเรือยนต์พระที่นั่งที่ฝ่ายเรือยนต์หลวงได้รับจากกรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ เมื่อปี พ.ศ.2506 ส่วนเรือยนต์พระที่นั่ง M-M 2 ประจำการที่ฝ่ายเรือยนต์หลวงเมื่อปี พ.ศ.2511 สำหรับเรือยนต์พระที่นั่ง M-M 3 เข้าประจำการในปี พ.ศ.2521 โดยทั้ง 3 ลำดังกล่าว เป็นเรือยนต์ไฟเบอร์กลาส เครื่องยนต์ติดท้าย ขนาดความยาว 4.32 เมตร กว้าง 1.80 เมตร กินน้ำลึก 0.75 เมตร ความเร็ว 30 นอต เครื่องยนต์ขนาด 60 แรงม้า 4 สูบ 4 จังหวะ

ส่วนลำที่ 5  6 และ 7 เป็น เรือยนต์พระที่นั่ง M-M 4, M-M5 และM-M 6 ที่สำนักพระราชวังได้ขอความอนุเคราะห์จากกรมอู่ทหาร เรือ กองทัพเรือ สร้างขึ้นเพื่อทดแทนเรือยนต์พระที่นั่งM-M 1, M-M 2 และ M-M 3 ซึ่งกรมอู่ทหารเรือได้ดำเนินการจัดสร้างและส่งมอบที่ฝ่ายเรือยนต์หลวงท่าวา สุกรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา โดยเป็นเรือยนต์ขนาด ยาว 5.73 เมตร กว้าง 2.15 เมตร สูง 0.92 เมตร กินน้ำลึก 0.64 เมตร ความเร็ว 30-32 นอต เครื่องยนต์ขนาด 115 แรงม้า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบบหัวฉีด บรรทุกผู้โดยสาร 6-7 คน และลำที่ 8 เป็นเรือยนต์ตรวจการณ์ไฟเบอร์กลาส เรือยนต์หลวง 201 (สอง-ศูนย์-หนึ่ง) ที่เพิ่งเข้าประจำการในวันนี้ โดยเป็นเรือยนต์ขนาด ความยาว 6.69 เมตร กว้าง 2.16 เมตร ลึก 0.99 เมตร เครื่องยนต์ขนาด 200 แรงม้า 4 สูบ 4จังหวะ ระบบหัวฉีด ความเร็ว 35-40 นอต บรรทุกผู้โดยสาร 6-7 คน

โดยเรือทั้ง 8 ลำนี้ จะใช้ในภารกิจเป็นเรือในขบวนเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงภารกิจตามพระราชอัธยาศัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัยในการทดสอบสมรรถนะของเรือตรวจการณ์ และเรือยนต์พระที่นั่งครั้งนี้ ซึ่งกองทัพเรือได้นำเรือทั้ง 8 ลำ ล่องไปตามลำน้ำเจ้าพระยา ให้ทอดพระเนตร รวม 3 รอบ

หลังจากทอดพระเนตรการทดสอบสมรรถนะของเรือตรวจการณ์ และเรือยนต์พระที่นั่งแล้ว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลัย ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ พระราชานุสาวรีย์ หน้าศาลาศิริราช 100 ปี และ ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะ พระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ประดิษฐาน ณ ศาลาศิริราช 100 ปี

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ตึกสยามินทร์ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ในเวลา 17.50 น. โดยมีประชาชนจำนวนมาก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทชื่นชมพระบารมีตลอดเส้นทาง ที่เสด็จพระราชดำเนิน ซึ่งได้ทรงโบกพระหัตถ์ ทักทายสร้างความปลาบปลื้มให้กับทุกคนเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระพักตร์ สดชื่นแจ่มใส

Comment

Comment:

Tweet