สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  พระราชทานชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่าน...

วันที่ 1 ก.ค. 2554 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงมีความห่วงใยราษฎร ในจังหวัดน่าน และจังหวัดอื่นๆ ที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยร้ายแรง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน จำนวน 1,000 ชุด และน้ำดื่ม 1,000 แพ็ค จากมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ฝนตกหนัก น้ำท่วมสูง ณ วัดเจดีย์ ตำบลดู่ใต้ จำนวน 578 ชุด และ วัดพุทธิมาราม บ้านดอนน้ำครก ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน อีกจำนวน 422 ชุด โดยมีนายวิทยา กามนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนางช่อผกา จิตตเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ให้ทราบ โดยประชาชนที่ได้รับพระทานชุดธารน้ำใจฯ ต่างรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น

Comment

Comment:

Tweet