เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมูลนิธิความตอนหนึ่งว่า “ขอชื่นชมกับทุกท่านที่ทำด้วยความเหน็ดเหนื่อยมาเป็นเวลาช้านาน เป็นประโยชน์ และกิจกรรม ได้ทำการพัฒนาในด้านต่างๆ"...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ศิริราช เมื่อเย็นวันที่ 4 ก.ค. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพชรา เตชะกัมพุท ประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้อำนวยการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำคณะผู้บริหาร นักวิจัยของมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์และผู้ที่เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยมะเร็งในช่องปาก เพื่อพระราชทานให้กับผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมูลนิธิความตอนหนึ่งว่า “ขอชื่นชมกับทุกท่านที่ทำด้วยความเหน็ดเหนื่อยมาเป็นเวลาช้านาน เป็นประโยชน์ และกิจกรรม ได้ทำการพัฒนาในด้านต่างๆ ทำให้การรักษาและความเป็นอยู่ของผู้คน ทันตแพทย์ มีความสะดวกและปลอดภัยดีขึ้น เราเองก็ต้องชื่นชมกับที่ทำมาตั้งแต่ต้น เมื่อ 41 ปี ส่วนที่ออกไปดูผู้ป่วยหน่วยเคลื่อนที่ แล้วก็ตอนแรกก็ทำได้วันละไม่กี่สิบคน ทีหลังเป็นพันคน ก็น่าชื่นชมที่ตั้งใจทำ ต้องชื่นชมกับคณะทันตกรรม มาทำนวัตกรรมทำอะไรใหม่ๆ ที่ทำให้พัฒนาขึ้น  ตอนแรกพัฒนาจากรถ จากรถเริ่มมีเก้าอี้ 2 ทีหลังมี 50 ก็เพราะความขยันความตั้งใจของท่านที่ไป และต่อไปมาหาวิธีต่างๆ เพื่อค้นคว้าไปปฏิบัติพัฒนา ทั้งค้นคว้า หาวิธีให้ได้มากขึ้น ให้ดีขึ้น ทำทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรม ก็เป็นเรื่องของความเพียรที่จะทำงาน ขอชื่นชมในหน่วย เราก็ต้องขอบใจ”.

Comment

Comment:

Tweet