กรมธนารักษ์เปิดจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ...

กรมธนารักษ์เปิดจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ทั้งนี้ นายวินัย วิทวัสการเวช อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ได้เปิดจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก  และเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงงานอย่างหนัก ประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศตลอดมา

ทั้งนี้ การจัดทำเหรียญเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ มี 2 ประเภท ดังนี้ 1. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก มี 3 ชนิดคือ ชนิดทองคำขัดเงา ราคาจำหน่าย 30,000 บาท ชนิดเงินขัดเงา ราคาจำหน่าย 16,000 บาท และชนิดคิวโปรนิกเกิล ราคาจ่ายแลก 50 บาท โดยเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกแต่ละชนิดจะมีลวดลายเดียวกันคือ ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์ เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9” ส่วนด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เบื้องล่างตราสัญลักษณ์มีข้อความบอกราคาว่า “16,000 บาท” “800 บาท” หรือ “50 บาท” ตามแต่ชนิดราคา ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554” เบื้องล่างมีข้อความว่า “ประเทศไทย”

2.เหรียญที่ระลึก มี 4 แบบ คือ 2.1 เหรียญทองคำขัดเงา ราคาจำหน่าย 550,000 บาท ซึ่งเหรียญชนิดนี้ถือเป็นเหรียญที่สำคัญมาก เพราะมีราคาจำหน่ายสูงที่สุดที่เท่าที่กรมธนารักษ์เคยตั้งราคาจำหน่าย โดยมีน้ำหนักทองคำถึง 16 บาท และยังพิมพ์หมายเลขเหรียญตามลำดับการจอง โดยเหรียญลำดับที่ 1 และ 2 ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ส่วนเหรียญลำดับที่ 3 ถึงเหรียญที่ 6 จะเก็บไว้ที่กรมธนารักษ์ เพื่อเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ต่อไป โดยประชาชนทั่วไปที่สั่งจองเหรียญชนิดดังกล่าวจะเริ่มจากหมายเลขที่ 7 เป็นต้นไป จนครบจำนวนยอดการจองเหรียญ 2.2 เหรียญทองคำ ราคาจำหน่าย 20,000 บาท 2.3 เหรียญเงินรมดำพ่นทรายพิเศษ ราคาจำหน่าย 1,500 บาท และ 2.4 เหรียญทองแดงรมดำพ่นทราย ราคาจำหน่าย 100 บาท โดยมีกำหนดเปิดจองตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.-19 ส.ค. ที่หน่วยงานของกรมธนารักษ์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ และสามารถจองผ่านระบบ e-catalog ทางเว็บไซต์ www.treasury.go.th เหรียญเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ จะผลิตตามจำนวนที่ประชาชนสั่งจองภายในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่มีการเปิดจำหน่ายเป็นรอบที่ 2 โดยผู้สั่งจองสามารถรับเหรียญได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.54 เป็นต้นไป ณ สถานที่สั่งจอง.

Comment

Comment:

Tweet