พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯลงจากอาคารเฉลิมพระเกียรติ เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช ทรงเปิดงาน “เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา...

เมื่อเวลา 17.37 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯลงจากอาคารเฉลิมพระเกียรติ เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช ทรงเปิดงาน “เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติ 79 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล” และทรงสดับ พระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดร “กัณฑ์ทศพร 19 พระคาถา” ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ รศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีนิน หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ถวายการเข็นรถพระ ที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์สูทสีเทา สวมทับเสื้อเชิ้ตสีขาว ผูกเนกไทสีน้ำเงิน สนับเพลาสีเทา ทรงมีพระพักตร์สดใส ทรงแย้มพระสรวลให้กับประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จฯที่ห้องโถงชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยประชาชนต่างเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้องไปทั่วบริเวณ ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก

จากนั้นเสด็จฯ ขึ้นรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารเฉลิมพระเกียรติมายังห้องประชุมราชแพทยาลัย เมื่อเสด็จฯถึง ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานคณะกรรมการจัดงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ เฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กราบ บังคมทูลถวายรายงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงจุดเทียนที่โคมเวียน แล้วพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะหมู่ข้างพานแว่นฟ้า ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชายิ่ง และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงคม พระราชธรรมวาที ขึ้นนั่งยังธรรมาสน์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์ พระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล พระราชธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา “กัณฑ์ทศพร 19 พระคาถา” หลังจากเสร็จพิธี พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ เฝ้าทูลละออง ธุลีพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และ รศ.นพ.อนุพันธ์ ตันติวงศ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้าทูลละอองธุลี พระบาท ทูลเกล้าฯถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จากนั้นเวลา 19.04 น. จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับอาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้เวลา 1 ชั่วโมง 27 นาที

สำหรับงานเทศน์มหาชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2554 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติ 79 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ อีกทั้งเพื่อรวบรวมจตุปัจจัยจากการจัดเทศน์มหาชาติ นำไปสมทบทุนสร้างสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราชเพื่อผู้ป่วย ถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จ ประเทศไทยจะมีสถาบันการแพทย์ที่มีศักยภาพแข่งขันกับนานาชาติ ทั้งด้านวิจัย การศึกษา การ บริการ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสถาบันอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ.

Comment

Comment:

Tweet