สำนักพระราชวังอัญเชิญพระศพเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ จาก รพ.ศิริราช ประดิษฐาน ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อจัดการพระศพตามราชประเพณี ขณะที่ประชาชนทุกสารทิศเข้าถวายน้ำสรงพระศพ...

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. ที่ตึก 84 ปี โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนที่ทราบข่าวสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 27 ก.ค. หลังเสด็จประทับรักษาพระอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต ณ ตึก 84 ปี ชั้น 5 ด้านตะวันออก โรงพยาบาลศิริราช ได้พากันสวมเสื้อดำไว้ทุกข์เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่ใต้ตึก 84 ปี เพื่อเฝ้ารอส่งพระศพที่จะมีการอัญเชิญไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวังในช่วงบ่าย

Comment

Comment:

Tweet