เป็นความโศกเศร้าของประชาชนที่ยังคงอาลัยเป็นอย่างมาก กับการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จากพระอาการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต ณ ตึก 84 ปี ชั้น 5 ด้านตะวันออก โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเสด็จประทับเพื่อรักษาพระอาการตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา จนกระทั่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554

Comment

Comment:

Tweet