วธ.ศึกษาพระราชพิธีพระศพ "พระพี่นาง" ใช้เป็นต้นแบบงานพระราชพิธีพระศพ "เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ" พร้อมรายงานงานให้ครม.รับทราบสัปดาห์หน้า ...

วันที่ 30 ก.ค. นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในพระราชพิธีพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ว่า ในส่วนของ วธ. ขณะนี้สำนักพระราชวังได้มอบหมายให้กรมการศาสนา (ศน.) ดำเนินการนิมนต์พระสงฆ์ เพื่อสดับปกรณ์ และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ส่วนกรมศิลปากร ขณะนี้ได้ประชุมศึกษาข้อมูลพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อครั้งที่ผ่านมาแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้า หากได้รับมอบหมายจากสำนักพระราชวัง ก็จะดำเนินงานทันที

อย่างไรก็ตาม วธ.จะรวบรวมข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ให้นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รมว.วัฒนธรรมรับทราบ เพื่อรายงานให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบในการประชุม ครม.สัปดาห์หน้า

“หลังจาก 15 วัน ของพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ทักษิณานุปทาน สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทางสำนักพระราชวังก็คงจะมีการประสานมายัง วธ.อย่างเป็นทางการ ซึ่งตอนนี้ทาง วธ.ได้มีการศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อครั้งพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ พร้อมศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเตรียมการในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว” ปลัด วธ.กล่าว.

Comment

Comment:

Tweet