พสกนิกรฝ่าฝน ร่วมถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราช สุดาฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ศิษย์เก่าวชิราวุธฯที่เคยรับใช้ใกล้ชิดเผยความประทับใจในพระจริยวัตร ทรงมีพระเมตตา ไม่ถือพระองค์ และทรงมีพระอารมณ์ขัน ด้าน รมว.กระทรวงวัฒนธรรมรอผลประชุม ครม.นัดพิเศษ 1 ส.ค.เตรียมงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชร รัตนราชสุดาฯ ยืนยันจัดอย่างสมพระเกียรติที่สุด พร้อมมอบงานให้รัฐมนตรีคนใหม่สานต่อ ด้านอดีตอธิบดีกรม ศิลปากร ผู้ออกแบบพระเมรุในพระราชพิธีพระศพสมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอฯ แม้เกษียณแล้วก็เตรียมสนองงานเต็มที่

พระราชพิธีบำเพ็ญพระกุศลพระศพ สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้จัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติ บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรม มหาราชวัง โดยมีพิธีธรรมสวดประจำ ทั้งกลางวัน กลางคืน ประโคมย่ำยาม กำหนด 100 วัน ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 ท่ามกลางเหล่าพสกนิกร หน่วยงานภาครัฐเอกชน ตลอดจนองค์กร สถาบันการศึกษาที่อยู่ในพระ อุปถัมภ์ หลั่งไหลกันมาสักการะพระศพกันไม่ขาดสาย

Comment

Comment:

Tweet