เชิญ 7 อดีตอธิบดีกรมศิลป์ ร่วมเป็นที่ปรึกษาจัดสร้างพระเมรุ “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ” พร้อมเร่งประสานกองทัพบกบูรณะราชรถ ทหารเรือช่วยทำเชือกป่านมนิลาฉุดชักลาก...

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. นางโสมสุดา ลียะวณิช อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ในส่วนกรมศิลปากรได้รับมอบหมายอยู่ในคณะกรรมการที่จัดสร้างพระเมรุ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุ และบูรณะปฏิสังขรณ์ ราชรถ และพระยานมาศ ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

โดยมีอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธาน และจะเชิญอดีตอธิบดีกรมศิลปากรทั้งหมดมาเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการชุดของกรมศิลปากร นอกจากนี้ ภายในสัปดาห์หน้าจะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาร่วมประชุมเพื่อมอบหมายงานในความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ให้แต่ละสำนักและเจ้าหน้าที่ได้เตรียมตัวที่จะดำเนินงาน อาทิ สำนักสถาปัตยกรรมจะรับมอบหมายให้ดูแลในส่วนการปลูกสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุ สำนักช่างสิบหมู่ดูแลเรื่องการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ และพระยานมาศ ทั้งตกแต่งลวดลายประกอบพระเมรุและอาคารประกอบพระเมรุ รวมทั้งงานประดับแกะสลัก ช่างกระจก ช่างลงรัก ปิดทอง จิตรกรรมที่จะต้องมาจัดทำเครื่องประกอบพระเมรุ ในส่วนของสำนักจดหมายเหตุแห่งชาติดูแลเรื่องบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมด ของงานพระราชพิธีพระศพ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 เป็นต้นมา จนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธี

นางโสมสุดา กล่าวต่อไปว่า ส่วนสำนักการสังคีต ได้รับมอบหมายให้บรรเลงวงปี่พาทย์นางหงส์ ในเวลาพระฉันท์ และในการเสด็จพระราชดำเนินของพระบรมวงศานุวงศ์ และการบรรเลงประโคมย่ำยามทุกวันๆ ละ 5 ครั้ง เวลา 06.00 น. 12.00 น. 18.00 น. 21.00 น. และ 24.00 น. จนถึงครบ 100 วัน และในวันพระราชทานเพลิงพระศพ ก็จะมีการจัดมหรสพสมโภช ซึ่งทางโบราณราชประเพณี จะมี 4 ชุด ได้แก่ โขน หนังใหญ่ หุ่นกระบอก และละคร ซึ่งเหมือนกับเมื่อครั้งงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

“ในการประชุมในสัปดาห์หน้า นอกจากจะเชิญแต่ละสำนักมารับมอบหมายงานแต่ละส่วนว่าจะต้องทำอะไรบ้าแล้ว ยังจะเรียนเชิญ พลอากาศตรี อาวุธ เงินชูกลิ่น ในฐานะผู้ออกแบบพระเมรุ พระโกศจันทน์ รวมทั้งจะเชิญอดีตอธิบดีกรมศิลปากรอีก 7 ท่านเข้ามาร่วมประชุมด้วย ได้แก่ นายเดโช สวนานนท์ คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ สุวิชญ์ รัศมิภูติ นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ นายสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต นายอารักษ์ สังหิตกุล” นางโสมสุดา กล่าว

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวอีกว่า ทางกรมศิลปากรจะต้องแจ้งส่วนราชการอื่นๆ อาทิ กรุงเทพมหานครในการใช้พื้นที่ก่อสร้างพระเมรุ กองทัพบกดูแลเรื่องการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ ราชยาน รวมทั้งการดูแลเรื่องการจัดริ้วขบวน เคลื่อนราชรถออกจากโรงราชรถ ขณะเดียวกันต้องประสานกองทัพเรือเพื่อมาช่วยดูในการจัดทำเชือกป่านมนิลาฉุดชักลากราชรถ และจะต้องประสานกรมประชาสัมพันธ์ในการประชาสัมพันธ์ตลอดงานพระราชพิธีด้วย ทั้งนี้การดำเนินงานทั้งหมด จะต้องสมพระเกียรติ เทียบเท่างานพระราชพิธีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ทุกประการ

Comment

Comment:

Tweet