พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นศรีตรัง เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ รพ.ศิริราช...

วันนี้ ( 6 ส.ค.) เวลา 17.58 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลงพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จากชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ศิริราช ไปยังบริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อทรงปลูกต้นศรีตรัง เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ รพ.ศิริราช

ก่อนเสด็จขึ้นไปประทับ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  ณ  บริเวณ ลานพระราชานุสาวรีย์ หน้าศาลาศิริราช 100 ปี จากนั้น ได้เสด็จพระราชดำเนินไปวางพวงมาลัยถวายราชสักการะ พระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ประดิษฐาน ณ ศาลาศิริราช 100 ปี แล้วทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ตึก สยามมินทร์ ด้วย

Comment

Comment:

Tweet