ระดมช่างศิลปกรรมไทย500 ชีวิต ก่อสร้างประดับพระเมรุ กรมศิลป์ทำหนังสือขอทหารช่างเข้าตรวจล้อเพลาราชรถ- พระยานมาศ-เกรินบันไดนาค อดีตพระพี่เลี้ยงของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี อายุ 102 ปี เผยพระเมตตาและน้ำพระทัยของเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ ที่มีต่อข้าราชบริพารและผู้ใกล้ชิด ทรงงดงามยิ่งนัก...

 

ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 9 ส.ค. ประชาชนจำนวนมากยังคงเดินทางมาร่วมสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ด้วยความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่อง ขณะที่พระราชพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ ซึ่งดำเนินมาจนถึงวันที่ 9 ส.ค. เป็นวันที่ 13 แล้ว และเมื่อเวลา 07.00 น. ม.จ.จุลเจิม ยุคล ทรงเป็นประธานถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรม จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดประยุรวงศาวาส ที่สวดพระอภิธรรมพระศพ ตั้งแต่ค่ำวันที่ 8 ส.ค. จากนั้นในเวลา 11.00 น. ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เป็นประธานถวายภัตตาหารเพล แด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโฆสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราช รังสฤษฎิ์ที่สวดพระอภิธรรมพระศพ

สำหรับบรรยากาศตลอดทั้งวัน ประชาชน ตลอดจนองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในพระอุปถัมภ์ ทยอยนำพวงมาลาไปถวายสักการะพระศพ สมเด็จ พระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี อย่างต่อเนื่อง แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ อาทิ ราชสกุลดิศกุล นายสฤษฎิ์ อภัยภูมินารถ คุณหญิงศศิมา ศรีกรม์ และคณะสายสกุลอภัยวงศ์ หนุ่ม-ศรราม เทพพิทักษ์ พร้อมคณะข้าราชบริพารวังรื่นฤดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยทองสุข คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง คณะกรรมการสโมสรไลออนส์ กรุงเทพแหลมทอง และนางเตือนใจ เตชะรัตนประเสริฐ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้กำกับและนักแสดงในสังกัด ฯลฯ

หนุ่ม-ศรราม กล่าวว่า ได้มีโอกาสถวายงานสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในงานฉลองพระชนมายุ 7 รอบ เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2552 และเป็นพิธีกรในการดำเนินการประมูลของประทานของพระองค์ เพื่อหารายได้ให้กับองค์กรการกุศลต่างๆ แม้จะมีโอกาสได้ถวายงานไม่มากและเคยได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านเพียงครั้งเดียว ที่ รพ.ศิริราช แต่ก็รู้สึกถึงพระเมตตาของพระองค์ ทรงทำทุกอย่างเพื่อคนไทย ตนและคนในครอบครัวต่างรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองค์ท่าน หากมีเวลาว่างจากงานซ้อมละครจะพยายามมาบำเพ็ญกุศลทุกวัน

ขณะเดียวกัน ในจำนวนผู้มาสักการะพระศพ มี คุณหญิงนิธิวดี อ้นตระการ อายุ 102 ปี อดีตคุณพนักงานในรัชกาลที่ 6 พระพี่เลี้ยงของสมเด็จพระ เจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กล่าวว่า สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ ทรงเคร่งครัดในเรื่องของกฎระเบียบ ตามรอยพระราชบิดาทุกประการ โดยเฉพาะไม่ทรงโปรดให้ข้าราชบริพารในพระองค์ ทำอะไรโดยไม่ได้รับอนุญาต มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่พระองค์ท่านยังทรงพระเยาว์ ได้ตามเสด็จพระนางเจ้าสุวัทนาวรราชเทวี พระราชมารดา ไปประทับยังพระราชวังมฤคทายวัน วันนั้นอากาศร้อนอบอ้าวที่สุด สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯทรงมีรับสั่งว่าร้อน ตนและข้าราชบริพารที่อยู่ใกล้ๆ จึงไปเปิดพัดลมถวาย ไม่ถึงหนึ่งนาทีสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ ก็ดำเนินมาที่ด้านหลัง พร้อมใช้พระหัตถ์ตีเบาๆที่หลังตน และรับสั่งว่า “ฟ้าหญิงไม่โปรดให้ใครทำอะไรถวายก่อนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต แต่จากนั้นไม่นานพระองค์ก็เสด็จมาประทับที่ตักพร้อมรับสั่งอย่างมีพระเมตตาว่า “นิจ๋าฟ้าหญิงขอโทษ” ซึ่งรับสั่งประโยคนั้นทำให้ตนซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อผู้รับใช้อย่างตน นอกจากนี้พระองค์ท่านทรงไม่ลืมคนถวายงานเช่นกัน เพราะไม่เพียงแค่โปรดให้ตัดชุดฉลองพระองค์ให้เท่านั้น แต่ทรงโปรดให้ตัดชุดให้แก่ตนเองในยามที่ต้องตามเสด็จด้วย

ส่วนนางประนอม อิศรางกูร ณ อยุธยา พระญาติในพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี พระมารดาใน สมเด็จ พระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ผู้ซึ่งเคยถวายงานในสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ กล่าวว่า เมื่อครั้งที่ตนยังเล็กมีโอกาสได้ตามคุณพ่อคุณแม่ เข้าไปถวายงานรับใช้สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ ที่พระตำหนักพัชราลัย หัวหิน สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ ทรงมีพระชนมายุมากกว่าตน 3-4 ปี พระองค์ท่านทรงมีน้ำพระทัยอันงดงาม ต่อผู้ใกล้ชิดเป็นอย่างมาก ทรงให้ความเป็นห่วงและทรงเป็นกันเอง กับผู้ถวายงานทุกคน จำได้ว่าตอนเด็กตนค่อนข้างซนแล้วไปเล่นข้าวของในพระตำหนักจนเกือบเสียหายไปหลายชิ้น สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ ทอดพระเนตรเห็น จึงมีรับสั่งอย่างมีพระเมตตาว่า “ถ้าชอบอะไรให้บอกฉันจะจัดหาให้” ทำให้ตนรู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเรื่อยมา และรู้สึกรักประทับใจในตัวพระองค์มากที่สุด ที่ยังคงจดจำตราบจนทุกวันนี้คือ พระองค์มิเคยทรงลืมผู้ที่เคยถวายงานแม้แต่ครั้งเดียว  มีอยู่วันหนึ่งท่านโปรดให้ผู้แทนพระองค์โทรศัพท์มาให้เข้าเฝ้าเพื่อรับประทานเข็มพระนามาภิไธยย่อ พร.ที่ประทานให้แก่ผู้ที่ถวายงานใกล้ชิดเท่านั้น ท่านยังมีรับสั่งกับตนและน้องสาวว่า “มาเยี่ยมหญิงบ่อยๆนะ”

ต่อมาเวลา 16.30 น. สำนักพระราชวังแจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวารพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ถวายพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพทรงธรรม พระธรรมปริยัติเวที วัดพระปฐมเจดีย์ ถวายพระธรรมเทศนา ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 10 ส.ค. เวลา 17.00 น. และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยาม มกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวารพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 86 รูป ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในเวลา 10.30 น. วันที่ 11 ส.ค.

Comment

Comment:

Tweet