กรมศิลป์แบ่งงานพระเมรุฯ "โสมสุดา" เผยช่างทหารกรมสรรพวุธเตรียมเข้ามาตรวจสภาพราชรถ 18 ส.ค.นี้...

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. นางโสมสุดา ลียะวณิช อธิบดีกรมศิลปากร ในฐานะผู้ปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างพรเมรุ และอาคารประกอบ ซ่อมราชรถ พระยานมาศ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เปิดเผยภายหลังการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างพระเมรุฯว่า ในส่วนของกรมศิลปากรได้เชิญผู้บริหารทุกสำนักที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเรียนเชิญ พล.อ.ต.อาวุธ เงินชูกลิ่น อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ในฐานะผู้ออกแบบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรก เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แบบร่างพระเมรุที่ พล.อ.ต.อาวุธ ได้ออกแบบไว้ และเมื่อสำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง ได้แจ้งมายังกรมศิลปากรแล้ว ทุกสำนักที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งดำเนินการอย่างทางการต่อไป              

นางโสมสุดา กล่าวอีกว่า ในส่วนของการสร้างพระเมรุ อาคารประกอบในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ หน่วยงานหลักๆ ประกอบด้วย สำนักสถาปัตยกรรมดูแลในส่วนนี้ ที่การก่อสร้างพระเมรุจะดำเนินการตามแผนงานคล้ายของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในส่วนของสำนักช่างสิบหมู่เตรียมการบูรณะซ่อมแซมพระราชรถ เช่น ประดับกระจก ปิดทองเพิ่มเติม ส่วนของสำนักพิพิธภัณฑ์จะมีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มเพื่อการอนุรักษ์ มาช่วยดูแลซ่อมแซมพระราชรถ เป็นต้น

"ขณะนี้ทางกรมสรรพาวุธทหารบก ได้แจ้งมาทางกรมศิลปากรแล้วว่าในวันที่ 18 ส.ค.นี้ เวลา 10.00 น. จะเข้ามาโรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อตรวจสภาพพระราชรถ ราชรถน้อย พระยานมาศสามลำคาน ทั้งหมดที่จะต้องใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯด้วย" อธิบดีกรมศิลปากร กล่าว.

Comment

Comment:

Tweet