ที่ประชุมครม.มอบหมายให้ "พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ" รองนายกรัฐมนตรี หารือกับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเรื่องการจัดเตรียมงานพระศพของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี...

 

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. ประชาชนจำนวนมากยังเดินทางมาถวายพวงมาลา พร้อมทั้งร่วมสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี อาทิ ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนวชิราวุธ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนราชินีบน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยมศึกษา ราชตฤณมัยสมาคม อบต.ภูผาม่อน จ.ขอนแก่น โรงแรมเอ็มโพเรียมสวีท มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ คณะนางสาวไทย 2553 ประกอบด้วย น.ส.กฤชภร หอมบุญศักดิ์ น.ส.วรรัตน์ นิยมเบส น.ส.สิริมา อรชร เป็นต้น ส่วนพระราชพิธีบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระพิธีธรรมวัดจักรวรรดิราชาวาส วัดสระเกศ สวดพระอภิธรรม และรับพระราชทานฉันเช้า จากนั้นเวลา 11.00 น. พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพน และวัดสุทัศนเทพวราราม รับพระราชทานฉันเพล ทั้งนี้ ตลอดทั้งวันยังมีการประโคมย่ำยามทุก 3 ชั่วโมง และมีพิธีสวดพระอภิธรรมตั้งแต่เวลา 18.00 น. ต่อเนื่องจนถึงเช้าด้วย

สำนักพระราชวังแจ้งว่า ในวันพุธที่ 17 ส.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมาชิกราชสกุลทุกมหาสาขา ซึ่งมีจำนวนถึง 131 ราชสกุล ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญพระกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยพิธีจะเริ่มขึ้นในเวลา 10.00 น. พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ เวลา 10.30 น.พระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 แล้ว พระสงฆ์ทั้งหมดถวายพรพระ จากนั้นเวลา 11.00 น. พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร สดับปกรณ์ และในเวลา 19.00 น. สมาชิกราชินิกุล จะเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ในช่วงค่ำ

วันเดียวกัน นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวแถลงหลังการประชุม ครม.ว่า ที่ประชุมได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรี หารือกับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเรื่องการจัดเตรียมงานพระศพของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

นางโสมสุดา ลียะวณิช อธิบดีกรมศิลปากร ในฐานะผู้ปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างพระเมรุ และอาคารประกอบซ่อมราชรถ พระยานมาศ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เปิดเผยภายหลังการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างพระเมรุฯว่า กรมศิลป์ได้เชิญผู้บริหารทุกสำนักที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเรียนเชิญ พล.อ.ต.อาวุธ เงินชูกลิ่น อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ในฐานะผู้ออกแบบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรก เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แบบร่างพระเมรุที่ พล.อ.ต.อาวุธออกแบบไว้ และกรมสรรพาวุธทหารบกได้แจ้งมาแล้วว่าในวันที่ 18 สิงหาคมนี้ เวลา 10.00 น. จะเข้ามาที่โรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เพื่อตรวจสภาพพระราชรถ ราชรถน้อย พระยานมาศสามลำคาน ทั้งหมดที่จะต้องใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯด้วย

Comment

Comment:

Tweet