วธ.-กรมสรรพาวุธ ตรวจสภาพ "ราชรถ-พระยานมาศ" ระดมพล 50 ราย พร้อมบูรณะ คาดใช้เวลา 4 เดือน เผยงบสร้างพระเมรุ อาคารประกอบพิธี และบูรณะราชรถ พระยานมาศ เบื้องต้นราว 25 ล้าน...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 ส.ค. นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) พร้อมด้วยนางโสมสุดา ลียะวณิช อธิบดีกรมศิลปากร พล.ต.ธารี วุฒิพานิช ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ตรวจสภาพราชรถ พระยานมาศ และเครื่องประกอบเพื่อใช้ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยนางสุกุมล กล่าวภายหลังการตรวจราชรถว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าฯ อัญเชิญเวชยันตราชรถ เพื่อใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ โดยจะต้องซ่อมแซม และตกแต่งเวชยันตราชรถให้มีความสวยงาม ทั้งการปิดทอง และตกแต่งกระจกเพิ่มเติม ส่วนราชรถน้อยเลขที่ 9782 ใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ จะต้องปรับเปลี่ยนในส่วนล้อ ที่แต่เดิมได้ใช้ไม้เป็นวัสดุหลัก ทำให้การรับน้ำหนักและการบังคับเลี้ยว อาจจะมีปัญหาบ้าง ดังนั้นจึงต้องปรับให้สามารถเคลื่อนที่ได้ดีขึ้น ทั้งทางตรงและทางเลี้ยว โดยในส่วนนี้ กรมสรรพาวุธทหารบก จะเข้ามาดูแลทั้งหมด สำหรับงบประมาณในการก่อสร้างพระเมรุ อาคารประกอบพิธี และบูรณะราชรถ พระยานมาศ นั้น เบื้องต้น ได้ประมาณการไว้จำนวน 265 ล้านบาท

พล.ต.ธารี วุฒิพานิช ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก กล่าวว่า ตน ได้นำคณะทำงานเข้ามาตรวจดูสภาพราชรถ ราชรถน้อย รวมถึงพระยานมาศสามลำคาน ที่จะใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นเท่านั้น เนื่องจากขณะนี้ ยังไม่รับมอบหมายให้ดำเนินงานอย่างเป็นทางการ จึงได้เข้ามาศึกษาข้อมูลว่า สภาพของพระราชรถองค์ต่างๆ มีความพร้อมใช้งานหรือไม่ และจะต้องบูรณะซ่อมบำรุงในส่วนใดบ้าง

Comment

Comment:

Tweet