โปรดเกล้าฯให้ผู้เกี่ยวเนื่องกับพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ซึ่งเป็นพระมารดาของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานพระศพ ประกอบด้วย นามสกุลอภัยวงศ์, จารุดุล และกุวานนท์ โดยในวันดังกล่าวจึงนับเป็นวันสำคัญของงานพระราชพิธีอีกวันหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 3 สายสกุล ล้วนเป็นพระญาติโดยตรงฝ่ายพระมารดาของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ...

 

เมื่อเวลา 06.55 น. วันที่ 22 ส.ค. ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเป็นประธานถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโฆสิตารามและวัดมหาธาตุฯ  ที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จากนั้น ม.ล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เป็นประธานถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมวัดอนงคารามและวัดสระเกศ ทั้งนี้ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐเอกชนยังพร้อมใจเดินทางมาสักการะพระศพ อาทิ โรงเรียนบ้านน้ำหอมวิทยา จ.นครสวรรค์ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ อบต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ชาวบ้านจาก จ.นครราชสีมา ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น

สำนักพระราชวังแจ้งว่า ในวันที่ 24 ส.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้ผู้เกี่ยวเนื่องกับพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ซึ่งเป็นพระมารดาของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานพระศพ ประกอบด้วย นามสกุลอภัยวงศ์ จารุดุล และกุวานนท์ โดยในวันดังกล่าวจึงนับเป็นวันสำคัญของงานพระราชพิธีอีกวันหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 3 สายสกุล ล้วนเป็นพระญาติโดยตรงฝ่ายพระมารดาของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้องคมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพในวันเดียวกันด้วย นอกจากนี้ จากการที่หน่วยงานและองค์กรในพระอุปถัมภ์เตรียมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของวังรื่นฤดีแจ้งว่า มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ เป็นหน่วยงานแรก โดยประชาชนสามารถเข้าชมได้ที่อาคารส่วนหน้า ซึ่งจะจัดการแสดงต่อเนื่องทุกวันเว้นวันพุธ จนกว่าจะพระราชทานเพลิงพระศพ

Comment

Comment:

Tweet