โลกาภิวัตน์ 04/11/54

posted on 04 Nov 2011 15:00 by oknews in Science

สารพัดประโยชน์

เครื่องรับวิทยุ ไมโครลิงค์ เอฟอาร์ 160 ของสภากาชาดอเมริกัน ผลิตโดยอีตัน เป็นวิทยุพลังแสงอาทิตย์ขนาดกะทัดรัดและมีมือหมุนให้กำเนิดพลังงานเป็นวิทยุ ฉุกเฉิน แถมยังใช้งานเป็นไฟฉายได้ เหมาะแก่การใช้งานในยามเผชิญภัยพิบัติฉุกเฉิน ใช้ฟังข่าวและประกาศต่างๆ ได้พอแก้ขัด รับฟังได้ทั้งคลื่นวิทยุเอเอ็ม/เอฟเอ็ม เป็นไฟฉายก็ได้ แถมชาร์จไฟโทรศัพท์มือถือยามฉุกเฉินก็ดี  ราคาไม่ถึง 30 เหรียญสหรัฐฯ (ไม่ถึง 900 บาท ) ภาพจาก http://www.21st-century-goods.com/american-red-cross-fr160-microlink-by-eton/

Comment

Comment:

Tweet