จากวิกฤติน้ำท่วมกว่าครึ่งประเทศไทย ส่งผลให้หลายพื้นที่จมบาดาล ทำให้มีโอกาสได้เห็นบรรยากาศดีๆ จากน้ำใจและความช่วยเหลือที่หลั่งใหลมาจากคนไทยทั่วประเทศ เพื่อส่งผ่านไปยังผู้ประสบภัย...

นอกจากความช่วยเหลือที่หลายภาคส่วนส่งต่อไปยังผู้ประสบภัย ผู้ให้บริการเครือข่าย (โอเปอเรเตอร์) อย่าง เอไอเอส , ดีแทค และทรู ก็มีความพยายามและมอบความช่วยเหลือแก่ลูกค้าและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้ไม่น้อย ทั้งการเติมเงิน-เติมวันให้ลูกค้าซึ่งอยู่ในพื้นที่ประสบภัย การขยายเวลาชำระค่าบริการ รวมถึงการช่วยเหลืออื่นๆ ผ่านการบริจาคเงิน แจกถุงยังชีพ ตลอดจนการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและผู้ประสบภัยที่อพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงต่างๆ

Comment

Comment:

Tweet