โลกาภิวัตน์ 05/11/54

posted on 05 Nov 2011 14:35 by oknews in Science

ขนส่งอวกาศ

ภาพวาดของโบอิ้ง แสดงลักษณะของยานอวกาศคริวสเปซ ทรานสปอร์เทชั่น ซีเอสที 100 กำลังเคลื่อนตัวใกล้สถานีอวกาศนานาชาติ โดยองค์การบริหารการบินและ อวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ (นาซา) ประกาศความเป็นหุ้นส่วนร่วมกับสเปซฟลอ-ริดา จะมีการใช้และดัดแปลง ออร์บิเตอร์โพรเซสซิ่งแฟ-ซิลิตี้ 3 ของศูนย์อวกาศ เคนเนดี เพื่อมาใช้ในงานขนส่งทางอวกาศต่อไป โดยจะสร้างงานได้ถึง  550 ตำแหน่ง ความร่วมมือนี้จะทำให้เป็นการเปลี่ยนผ่าน ให้ศูนย์อวกาศเคน-เนดีมีผู้ใช้ท่าอวกาศมากขึ้นกว่ารัฐบาลอย่างเดียว.

Comment

Comment:

Tweet