แหล่งข่าว ศปภ. เผย เฟซบุ๊ก ศภป. ไร้เจ้าภาพ มีแค่ทีมงาน เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครผลัดเปลี่ยนกันโพสต์ข้อความ ยอมรับไม่มีคนกรองข้อมูลก่อน...

แหล่งข่าวจากศูนย์ปฏิการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หรือ ศปภ. กล่าวว่า หลังจากย้าย ศปภ. มาอยู่ที่ อาคารเอ็นเนอร์จี คอมเพล็กซ์ กระทรวงการพลังงาน ถ.วิภาวดีรังสิตนั้น ขณะนี้ ยอมรับว่า ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเป็นทางการ มีเพียงเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครที่ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาโพสต์ เนื่องจากทุกหน่วยงานมีหน้าที่หลักที่รับผิดชอบประจำอยู่แล้ว

เมื่อถามถึงกรณีการตรวจสอบข้อความก่อนการโพสต์นั้น  แหล่งข่าวกล่าวว่า เบื้องต้นไม่มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนโพสต์ เป็นเพียงการคัดเลือกและตัดสินใจของผู้โพสต์แต่ละคนเอง ซึ่งบางครั้งอาจจะได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ แหล่งข่าวยังยอมรับด้วยว่า ขณะนี้ ศปภ. ไม่ได้ให้ความสำคัญกับโซเชียลมีเดียมากนัก เนื่องจากหัวข้อการประชุมที่ผ่านมา ไม่มีการพูดถึงเรื่องดังกล่าว แต่มุ่งเน้นที่การป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัยในแต่ละพื้นที่เท่านั้น

นายอานนท์ ทับเที่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทีโอที เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้เท่านั้น โดยมอบหมายให้นายยงยุทธ วัฒนสินธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักวิศวกรรม สายงานโครงข่าย ทีโอที เป็นผู้ดูแล อีกทั้ง ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการโพสต์ข้อความต่างๆ แต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม กรณีการโพสต์เฟซบุ๊กของ ศปภ. ก่อนหน้านี้นั้น เคยมีประเด็นการโพสต์ข้อความที่สร้างความสับสนให้กับประชาชนมาแล้ว เมื่อช่วงสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา

Comment

Comment:

Tweet