จากวิกฤติมวลน้ำก้อนใหญ่จากภาคเหนือ และน้ำทะเลหนุน ทำให้พื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดโดยรอบถูกน้ำท่วม ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ต้องไร้ที่อยู่อาศัย ขาดแคลนอาหารและน้ำดื่ม โดยที่ผ่านมา ภาครัฐได้มีการจัดตั้งศูนย์อพยพไว้หลายแห่ง เพื่อรองรับผู้ที่ประสบอุทกภัยได้เข้าพักพิง เช่นเดียวกับศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งศูนย์ที่รองรับผู้ประสบภัยที่อพยพเข้ามามากกว่า 3,000 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่ดอนเมือง ปากเกร็ด เมืองทอง ตลาดรังสิต นนทบุรี และอยุธยา

Comment

Comment:

Tweet