กสทช.เปิดรับสมัครเลขาธิการ กสทช. คุณสมบัติซื่อสัตย์ สุจริต ไม่หวังผลประโยชน์แอบแฝง ตั้งแต่วันที่ 18-24 พ.ย. 54 เวลาราชการ สอบถามโทร.0-2271-0151 ต่อ 221...

นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะโฆษก กล่าวว่า จากกรณีที่ที่ประชุม กสทช. เห็นชอบประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. ไปแล้วนั้น ล่าสุด พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. ได้ลงนามในประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. โดยผู้ที่สนใจต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กสทช. ตั้งแต่วันที่ 18-24 พ.ย. 2554  ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและการสมัคร ดูได้ที่ www.nbtc.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-2271-0151 ต่อ 221

สำหรับกระบวนการคัดเลือกผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสทช.นั้น หลังจากยื่นใบสมัครจะมีสองขั้นตอนใหญ่ๆ โดยในขั้นตอนแรก ประธาน กสทช.จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อกลั่นกรองผู้สมัครในรอบแรกให้เหลือไม่เกิน 10 คน โดยจะประเมินผู้สมัครจากเอกสารประกอบการสมัคร จากนั้นในขั้นตอนที่สองผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจำนวนไม่เกิน 10 คน จะต้องเข้าแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์กับคณะกรรมการ กสทช. ทั้ง 11 ท่าน เพื่อพิจารณาคัดเลือก โดยลงมติเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการ กสทช.ต่อไป

โฆษก กสทช. กล่าวต่อว่า ดังนั้น จึงอยากเชิญชวนคนดี ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว มายื่นใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ให้คณะกรรมการ กสทช.มีโอกาสเลือกเฟ้นบุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุดเป็นเลขาธิการ กสทช. ตัวจริงเสียที เพื่อบริหารองค์กรและช่วยบอร์ด กสทช. ในการขับเคลื่อนภารกิจตามกฎหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง

“ตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. ถือเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ที่นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถแล้ว ยังจะต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต เนื่องจากจะต้องทำงานเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างๆ ของภาคธุรกิจ และทรัพยากรของประเทศชาติ จึงไม่ควรเป็นคนของค่ายธุรกิจ ค่ายหนึ่ง ค่ายใด เพราะจะต้องเป็นกลาง และต้องช่วย กสทช. ในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ โดยผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนี้ ก็เปรียบเสมือนแม่บ้านที่จะต้องคอยประสานงานระหว่างฝ่ายปฏิบัติงานกับฝ่ายนโยบาย ก็คือ กสทช.ทั้ง 11 ท่าน ให้เป็นเนื้อเดียวกัน มีการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน” นายสุทธิพล กล่าว

ขณะที่ในวันนี้ กสทช.ยังมีการประชุมบอร์ดตามปกติ โดยภายหลังการประชุมจะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ณ ห้องผู้สื่อข่าว ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช. ถ.พหลโยธิน 8 (ซอยสายลม).

Comment

Comment:

Tweet