มจพ.ร่วมกับ มท.ออกแบบและพัฒนา "กระทงเชฟตี้" เครื่องตรวจสอบไฟฟ้ารั่วในพื้นที่น้ำท่วมขัง โดยสามารถตรวจจับไฟฟ้ารั่วได้รอบทิศทาง จากการแสดงไฟสว่างและเสียง ด้วยต้นทุนเพียง 100 บาท...

จากมหันตภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นได้สร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากโรคภัยต่างๆ ที่มากับน้ำท่วมแล้ว ภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่วก็เป็นหนึ่งในอันตรายที่ควรระมัดระวังในพื้นที่น้ำท่วมขัง ที่จะเป็นต้นเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ไฟฟ้าดูด ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตได้ การเตรียมความพร้อมไม่ให้เกิดไฟฟ้ารั่วเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่ถ้าเกิดการผิดพลาดมีไฟฟ้ารั่วขึ้น สิ่งที่สำคัญคือ การที่สามารถตรวจสอบตำแหน่งของไฟฟ้ารั่วได้จะเป็นการดี เพื่อที่จะได้เข้าไปแก้ไขได้ง่ายและปลอดภัย

 

Comment

Comment:

Tweet