โลกาภิวัตน์ 12/11/54

posted on 12 Nov 2011 14:59 by oknews in Science

อาจไร้ที่อยู่

“มุซซา” ปลาเมอร์เรย์คอดตัวยาว 1 เมตรในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซิดนีย์ ลอยตัวรอรับอาหารอย่างสบายอารมณ์ ในขณะที่ทางการนิวเซาท์เวลส์จัดสัปดาห์สร้างความตระหนักรู้เรื่องปลาพื้นถิ่น อันเป็นการริเริ่มขึ้นตามยุทธศาสตร์ปลาท้องถิ่นลุ่มน้ำเมอร์เรย์-ดาร์ลิงก์ ที่ต้องการให้เห็นความสำคัญของปลาท้องถิ่นที่อยู่ภายใต้ภาวะคุกคามอาจสูญเสียถิ่นที่อยู่อันเนื่องมาจากความเปลี่ยน แปลงของแม่น้ำ.

Comment

Comment:

Tweet