จากการที่ประเทศไทยต้องประสบวิกฤติน้ำท่วม

ได้ทำให้ค่ายรถต่างๆต้องปรับแผนการสู้รบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของตลาด

จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่หลายค่ายรถได้ชะลอการเปิดตัวรถใหม่ที่จะอวดยั่วใจช่วงปลายปีนี้

Comment

Comment:

Tweet