คณะกรรมการมรดกโลกเผย ยูเนสโก ตั้งเกณฑ์การคัดเลือกแหล่งมรดกโลกใหม่ ยึดต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะและโดดเด่น เปิดโอกาสประเทศยังไม่เคยได้รับมากขึ้น...

นางโสมสุดา ลียะวณิช อธิบดีกรมศิลปากร ในฐานะคณะกรรมการมรดกโลก 21 ประเทศ กล่าวว่า หลังจากที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 18 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ที่ประชุมได้ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการมรดกโลกทดแทนคณะกรรมการที่ครบวาระจำนวน 9 คน โดยได้มีมติคัดเลือกผู้แทนจาก 9 ประเทศ ดังนี้ ประเทศโคลอมเบีย เยอรมนี อินเดีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย กาตาร์ เซอร์เบีย แอลจีเรีย และสาธารณรัฐเซเนกัล ส่งผลให้คณะกรรมการมรดกโลกครบทั้ง 21 ประเทศแล้ว นอกจากนี้ ที่ประชุมยังแจ้งให้คณะกรรมการมรดกโลกแต่ละประเทศและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินเอกสาร ข้อมูลของการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติเป็นมรดกโลก รับทราบว่า ที่ประชุมมีนโยบายต้องการให้การขึ้นทะเบียนมรดกโลกกระจายไปยังประเทศต่างๆ และภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก เนื่องจากที่ผ่านมา การขึ้นทะเบียนมรดกโลกมีเฉพาะบางประเทศที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วกว่า 10 รายการ เช่น หลายประเทศในทวีปยุโรป แต่ยังมีบางประเทศไม่มีมรดกโลกเลย ดังนั้น ตั้งแต่ปี 2555 การพิจารณาแหล่งมรดกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนทุกด้าน หากประเทศใดเสนอขึ้นทุกปี ก็ต้องยึดตามหลักเกณฑ์ใหม่ว่า แหล่งมรดกนั้นต้องโดดเด่นไม่เหมือนกับแหล่งมรดกใดที่ได้รับการเสนอขึ้นทะเบียนมาแล้ว แต่หากประเทศนั้นต้องการเสนอขึ้นทะเบียน ก็ต้องเปรียบเทียบความโดดเด่นและความแตกต่างกับแหล่งมรดกที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนไปแล้วโดยละเอียด

คณะกรรมการมรดกโลก กล่าวว่า ปัจจุบันแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติทั่วโลกที่ได้รับการประกาศจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เป็นมรดกโลกแล้ว จำนวน 937 แห่ง ดังนั้น ที่ประชุมมองว่าต้องคุมเข้มการเสนอขึ้นทะเบียน รวมทั้งแจ้งให้แต่ละประเทศปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอเอกสารขึ้นทะเบียนฉบับใหม่ที่ใช้ปีนี้ครั้งแรก อย่างไรก็ตาม การประกาศรายชื่อมรดกโลกของปี 2555 นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร โดยจะประกาศอย่างเป็นทางการในที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ที่รัสเซีย เดือนมิถุนายน ปี 2555.

Comment

Comment:

Tweet