หอการค้าไทย ทำคู่มือมาตรการช่วยผู้ประสบอุทกภัย หวังทำให้ได้ข้อมูลถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย หลังหลายหน่วยงานออกมาตรการช่วยเหลือแบบสะเปะสะปะ ต่างคนต่างทำ...

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยได้จัดทำ "คู่มือมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย" โดย รวบรวมข้อมูล/มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลและเอกชน เพื่อแจกให้กับสมาชิกหอการค้าไทย และผู้ประกอบการทั่วไป ให้ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว และเข้าใจง่าย เพราะขณะนี้ มีหน่วยงานหลายหน่วยงานออกมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชน และผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัย แต่ยังกระจัดกระจาย และยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้ หรือรู้แล้วแต่เมื่อติดต่อขอความช่วยเหลือไปแล้วยังมีอุปสรรคอยู่

Comment

Comment:

Tweet