ปณท รับ น้ำท่วมฉุดการส่งจดหมาย พัสดุภัณฑ์ ไปรษณีย์ช้าลง 5-10 วัน เบื้องต้นยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้ รับอาจกระทบรายได้รวมสิ้นปีนี้...

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. นางปริษา ปานะนนท์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อการจัดส่งจดหมายและพัสดุภัณฑ์ของไปรษณีย์ไทยทุกพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่โดยน้ำท่วม ทั้งนี้มี 2 สาเหตุ ที่ทำให้การจัดส่งไม่ถึงมือลูกค้า คือ พื้นที่ดังกล่าวไม่มีเรือ และผู้รับอออกมาจากบ้านแล้ว จึงไม่มีใครเซ็นชื่อรับ ขณะเดียวกัน บริเวณที่ทำการไปรษณีย์สำนักงานใหญ่ หลักสี่ กรุงเทพฯ ก็โดนน้ำท่วมด้วย

ทั้งนี้ ปณท ได้เตรียมแผนรับมือช่วงน้ำท่วมไว้แล้ว คือ จดหมาย หรือสิ่งของที่ลงทะเบียนหากไม่มีผู้รับ ปณท จะเก็บไว้ให้ 7 วัน หากไม่สามารถส่งมอบให้ตามที่จ่าหน้าถึงผู้รับ ปณท จะดำเนินการส่งกลับคืนผู้ฝากส่ง ขณะที่การส่งจดหมายและพัสดุภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่มีการลงทะเบียน หากบุรุษไปรณีย์ ไปส่งได้ก็จะจัดส่งให้ตามปกติ โดยล่าสุดไปรษณีย์ภัณฑ์ค้างส่งกว่า 4 ล้านชิ้น ที่ทำการหลายจุดน้ำสูงจึงรับส่งล่าช้า แต่น้ำหลายจุดเริ่มลดกำลังเร่งจัดส่ง

Comment

Comment:

Tweet