การบินไทยเปิดให้บริการที่ทำการสำนักงานใหญ่ตามปกติ เริ่มวันนี้ (15 พ.ย.) ตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THAI CONTACT CENTER หมายเลขโทรศัพท์ 02-356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังจากที่การบินไทยต้องย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมสูงจนส่งผลต่อการเดินทาง ทำให้รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้ที่บริเวณสำนักงานใหญ่การบินไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นมานั้น ขณะนี้บริเวณสำนักงานใหญ่และถนนวิภาวดีรังสิตระดับน้ำที่ท่วมขังได้แห้งลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ บริษัทจึงแจ้งเปิดที่ทำการสำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้ (15 พ.ย.) เป็นต้นไป ในทุกส่วนงาน โดยเฉพาะในส่วนของการให้บริการด้านบัตรโดยสาร ซึ่งผู้โดยสารสามารถติดต่อใช้บริการได้ที่ สำนักงานบัตรโดยสารสำนักงานใหญ่ เปิดทำการวันจันทร์–ศุกร์  (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ระหว่างเวลา 08.00–17.00 น.  

ทั้งนี้ การบินไทยยังคงทำการบินตามปกติ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตลอดจนให้บริการด้านการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ณ อาคารคลังสินค้าการบินไทย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารสามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THAI CONTACT CENTER หมายเลขโทรศัพท์ 02-356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง และเว็บไซต์ www.thaiairways.com

Comment

Comment:

Tweet