เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เผยเหตุน้ำท่วมจึงเลื่อนการเดินทางไปอัญเชิญ 'พระทันตธาตุ' จากภูฏานเพื่อมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวในไทย ด้าน ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม พศ. ชวน ปชช.ทำบุญประเทศสร้างขวัญน้ำท่วม... 

พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ได้มีการรายงานถึงความคืบหน้าในการอัญเชิญพระทันตธาตุของพระกัสสปะพุทธเจ้า ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ 3 จากประเทศภูฏาน มาประดิษฐานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา โดยดร.เบญจลักษณ์ ภูตินาถ ผู้แทนประเทศภูฏานประจำประเทศไทยในโครงการอัญเชิญพระทันตธาตุ ได้มีหนังสือแจ้งมาที่ มส. โดยระบุว่าทางประเทศภูฏาน ได้อาราธนาตน และพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรรมการมส. ไปอัญเชิญพระทันตธาตุในวันที่ 14 –17 พ.ย. นี้ และจะนำมาประดิษฐานที่ประเทศไทยตั้งแต่เดือน พ.ย. จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2555 ซึ่งที่ประชุมมส. ได้มีมติเห็นชอบไปแล้ว แต่เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยกำลังประสบอุทกภัยในหลายจังหวัด จึงได้เลื่อนกำหนดการในการเดินทางไปอัญเชิญพระทันตธาตุออกไปก่อน ส่วนจะมีการเดินทางไปเมื่อใดจะต้องมีการหารือกันอีกครั้ง แต่ระยะเวลาในการอัญเชิญมาประดิษฐานที่ประเทศไทยจะยังคงอยู่ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2555 เช่นเดิม

Comment

Comment:

Tweet