รมว.สาธารณสุข ห่วงโรคติดต่อที่มาจากน้ำและอาหารที่ไม่สะอาด ระบาดแหล่งอุตสาหกรรมอาหารทะเลจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นครัวของโลก เนื่องจากมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในพื้นที่จำนวนมาก...

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อหารือแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่สำคัญของประเทศ จนได้ขึ้นชื่อว่าเป็น ครัวของโลกว่า ขณะนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กำลังประสบปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งจังหวัดสมุทรสาคร ที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมใน 3 อำเภอ รวม 29 ตำบล ประกอบด้วย อ.บ้านแพ้ว อ.กระทุ่มแบน และ อ.เมือง ความสูงของระดับน้ำเฉลี่ย 1-1.50 เมตร

Comment

Comment:

Tweet