นักจิตวิทยาศาสตร์พบว่า ผู้ที่มีโอกาสได้ทำสิ่งต่างๆพร้อมหมู่กันจะ ร่วมมือกับสมาชิกของกลุ่มคนอื่นๆได้ดี

วารสาร “จิตวิทยาศาสตร์” ของสหรัฐฯ รายงานว่า นักจิตวิทยา มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด ได้ทดสอบต่างๆเพื่อหาสาเหตุที่การเคลื่อนไหวอย่างพร้อมเพรียงกัน เช่น การเดินแถวอย่างพร้อมเพรียงกันของ ทหาร การยืนตรงเคารพธงชาติ เป็นต้น มีผลต่อความสัมพันธ์กันในกลุ่ม

นักจิตวิทยา สกอตต์ เอ.วิลเตอร์มุธ กล่าวแจงว่า การกระทำที่พร้อมๆกัน จะยิ่งกระชับความร่วมมือกันในกลุ่ม  แม้แต่ในเรื่องเงินๆทองๆ  พวกเขามีความรู้สึกว่า เป็นหมู่คณะเดียวกันสูงกว่า และก็เป็นเหตุผลที่พวกเขาร่วมใจกันในการแข่งขันกับทีมอื่น  ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะถือว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของทีมด้วย.

Comment

Comment:

Tweet