อาจารย์วิศวกรรมเครื่องกล แนะวิธีตรวจเช็กสภาพรถไถ และเครื่องมือการเกษตร ของเกษตรกร ซึ่งถูกน้ำท่วม เสนอให้รวมกลุ่มมา จะตรวจเช็กฟรี...

ดร.ประชา บุณยวานิชกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ในภาวะอุทกภัยส่งผลกระทบถึงประชาชนทุกกลุ่มในหลายจังหวัด โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร ชาวไร่ชาวนาในแถบภาคกลาง ประชาชนกลุ่มนี้มีเครื่องมือทางการเกษตร ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการประกอบอาชีพ บางคนสามารถขนย้ายเครื่องมือเหล่านั้นออกจากพื้นที่น้ำท่วมได้ แต่มีชาวไร่ ชาวนา ชาวสวนจำนวนไม่น้อย ต้องปล่อยให้น้ำท่วมเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านั้น ในช่วงที่น้ำเริ่มลด และสามารถเคลื่อนย้ายรถออกมาดูแลได้ จึงขอให้ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน ตรวจตรารถไถเดินตามของตัวเอง ซึ่งมีอยู่ 2 ระบบ ระบบแรก คือ เครื่องยนต์ดีเซล หากน้ำท่วมเกินกว่าระดับท่อไอเสีย หรือท่อไอดี แสดงว่าน้ำเข้าตัวเครื่อง ต้องรีบถ่ายน้ำมันเครื่อง และถอดเครื่องยนต์ออกมาทุกชิ้น ตรวจดูห้องเกียร์ สายพาน นำมาเช็ดให้สะอาด หากเป็นรถไถเดินตามรุ่นเก่าที่ทำขึ้นในโรงงานในท้องถิ่น จะมีปัญหาบริเวณห้องเกียร์ โดยเฉพาะรอยเชื่อม ให้รีบเชื่อมใหม่ ถ้าเป็นรถไถเดินตามรุ่นใหม่ๆ จะไม่ค่อยมีปัญหา อย่างไรก็ตาม ต้องรีบถ่ายน้ำมันเครื่อง สำหรับรถไถนั่งขับขนาดใหญ่ ต้องเช็กว่าน้ำเข้าหรือไม่และน้ำท่วมเกินกว่าระดับท่อไอเสียและท่อไอดีหรือไม่ ถ้าไม่ถึง ท่อไอเสียและท่อไอดีก็ไม่มีปัญหา แต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ระบบไฟฟ้า และระบบไฮโดรลิกของเครื่องยนต์ ให้ตรวจดูลูกปืนที่ล้อ ซึ่งจะต้องเช็ดทำความสะอาดลูกปืนที่ล้อด้วยจาระบี

ดร.ประชา กล่าวต่อว่า ส่วนเครื่องมือทางการเกษตรอื่นๆ ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน อาทิ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นยา ถ้าขนย้ายไม่ทัน ให้ดูว่าน้ำท่วมเกินท่อไอเสียและท่อไอดีหรือไม่ และต้องตรวจดูหัวเทียนจุดระเบิด ตรวจดูตลับลูกปืน ใบมีด และต้องอัดจาระบีเพื่อกันสนิม หากทางจังหวัดที่ประสบอุทกภัยหรือกลุ่มเกษตรกรกลุ่มใดต้องการให้ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มศว ไปช่วยเช็กเครื่องมือทางการเกษตร ให้รวมกลุ่มกัน และติดต่อมาได้ที่ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มศว โทร. 02-649-5000 ต่อ 5666 หรือ 089-203-2973

Comment

Comment:

Tweet