นิคมฯ โรจนะ เริ่มสูบน้ำออกจากพื้นที่ คาดเสร็จภายในต้นเดือนธันวาคม 2554 หลังจากนั้นจึงสำรวจและประเมินความเสียหาย...

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. นายจิระพงษ์ วินิชบุตร กรรมการผู้จัดการบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) (ROJNA) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น ปัจจุบันระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง และบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มดำเนินการสูบน้ำออกจากพื้นที่ทั้งหมด โดยทำการเริ่มสูบน้ำออกตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นมา และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นเดือนธันวาคม 2554 หลังจากนั้นจึงเริ่มเข้าสำรวจและประเมินความเสียหาย ทำความสะอาดและฟื้นฟูโครงการ.

 

Comment

Comment:

Tweet