กระทรวงสาธารณสุข ทำแผนฟื้นฟูและเยียวยาสถานบริการที่ถูกน้ำท่วมคาดใช้งบ 660 ล้าน กำชับทุกพื้นที่เอกซเรย์พื้นที่น้ำลด เน้นป้องกัน 10 โรคระบาด...

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น รมช.สาธารณสุข เปิดเผยว่า หลังจากที่นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุขได้รายงานความคืบหน้าในส่วนของการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งขณะนี้ สธ. ต้องเน้นย้ำในเรื่องของการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนและการเตรียมการเยียวยา ฟื้นฟู ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย โดยเฉพาะเรื่องการเตรียมสำรองยาและเวชภัณฑ์หลังจากที่ได้รับรายงานว่า โรงงานที่ผลิตนั้นเกิดความเสียหายจากอุทกภัย ซึ่งขณะนี้มั่นใจว่า สธ. มีการเตรียมการอย่างดีแล้วในเรื่องนี้แต่คงต้องเร่งกระจายแผนงานในการฟื้นฟูและเยียวยาโดยเร็ว ซึ่งจากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้มีการคาดการณ์ว่า ในส่วนสถานบริการของ สธ. อาจต้องใช้งบประมาณกลางในการฟื้นฟูความเสียหายภาพรวมทั้งประเทศคิดเป็นมูลค่าประมาณ 660 ล้านบาท โดย 410 ล้านบาทใช้ฟื้นฟูสถานบริการสาธารณสุขขนาดใหญ่ เช่น รพ.พระนครศรีอยุธยา และอีก 250 ล้านจะใช้งบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อฟื้นฟูในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)

 

Comment

Comment:

Tweet