รองปลัด ทส. เผยมวลน้ำเหลือค้างไม่เกิน 6,000 ล้าน ลบ.ม. คาด กทม.จะจมน้ำนาน 1 เดือน เร่งดันน้ำออกทะเลให้มากที่สุดในวันที่ 20 พ.ย. เหตุน้ำทะเลลงต่ำสุด และน้ำจะขึ้นอีกครั้งในวันที่ 28 พ.ย. ...

นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในฐานะประธานศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศปภ.ทส.) เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบมวลน้ำล่าสุดทั้งจากภาพถ่ายดาวเทียม และการตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่แท้จริงคาดการณ์ว่า เวลานี้น่าจะเหลือมวลน้ำอยูไม่เกิน 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยน้ำส่วนใหญ่จะอยู่ด้านกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตกส่วนสาเหตุที่ยังมองเห็นแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศมีน้ำล้อมรอบกรุงเทพฯ ปริมาณมากและยังเป็นพื้นที่กว้างขวางอยู่นั้นตรวจสอบแล้วพบว่า บางพื้นที่เป็นนาเกลือ และแหล่งน้ำขังแต่แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศจะไม่แยกแยะว่าตรงไหน เป็นนาเกลือตรงไหนเป็นพื้นที่น้ำขัง ไม่ใช่น้ำท่วม แต่จะแสดงออกมาเป็นภาพรวมว่านั่นคือพื้นที่ที่มีน้ำทั้งหมด

Comment

Comment:

Tweet