กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลุยตรวจน้ำประปา-น้ำแข็ง พบโลหะปนเปื้อนน้ำที่พิษณุโลก ส่วนจังหวัดอื่นพบเชื้ออาหารเป็นพิษ 28 ตัวอย่าง…           

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากการเกิดอุกทกภัยอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่และน้ำท่วมเอ่อล้นมายังคลองประปา ซึ่งเป็นคลองที่ใช้สำหรับผลิตน้ำประปา ส่งผลให้ประชาชนไม่มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของน้ำประปา ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมมือกับการประปานครหลวงส่งทีมไปเก็บตัวอย่างน้ำประปาจำนวน 10 ตัวอย่าง โดยเก็บจากการประปานครหลวง บางเขน 4  ตัวอย่างและเก็บตามบ้านประชาชน โดยไม่ผ่านปั๊มน้ำ หรือเครื่องกรองในกรุงเทพฯ (เขตหลักสี่ลาดพร้าว บางซื่อ) และอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จำนวน 6 ตัวอย่าง เพื่อนำมาตรวจสอบคุณภาพน้ำพบว่าผ่านเกณฑ์ ไม่มีเชื้อโรคปนเปื้อน นอกจากนี้ได้มีการตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ เคมี โดยตรวจโลหะหนัก ไนเตรทและยาฆ่าแมลงในน้ำประปาที่การประปานครหลวง บางเขน ผลการตรวจวิเคราะห์ พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภคขององค์การอนามัยโลก

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำดื่ม น้ำใช้ น้ำแข็ง และน้ำประปา ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วมและบ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่ประสบอุกทกภัยในจังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี ราชบุรี และนครปฐม รวม 78 ตัวอย่าง พบว่า ในน้ำดิบและน้ำผ่านการบำบัดในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกพบโลหะเหล็กสูง ซึ่งจะมีผลทำให้น้ำมีความกระด้าง มีสีและรสเปลี่ยนไปจากปกติ

นอกจากนี้ยังพบว่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง และเครื่องดื่มผสมน้ำแข็ง มีผลไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพรวม 28 ตัวอย่าง โดยตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์ม อี.โคไล ที่บ่งชี้ว่าน้ำและน้ำแข็งไม่สะอาด โดยเฉพาะน้ำแข็งที่ตรวจพบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษที่อาจทำให้เกิดโรคทางเดินอาหาร ได้แก่ เชื้อสแตปฟิโลคอคคัสออเรียส 6 ตัวอย่าง คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ในทุกตัวอย่าง และซาลโมเนลลา 1 ตัวอย่าง อีกทั้งเครื่องดื่มผสมน้ำแข็ง ยังตรวจพบซาลโมเนลลาด้วย ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะจัดโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ซึ่งจะดำเนินการตรวจวิเคราะห์น้ำดื่มบรรจุขวดและน้ำแข็งในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคน้ำและน้ำแข็งที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน

Comment

Comment:

Tweet