นายโสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) กล่าวถึงสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเดือน ต.ค.54 ว่าภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในเดือนตุลาคมชะลอตัวลง เนื่องจากประสบปัญหาน้ำท่วมจึงมีการเลื่อนการเปิดตัวโครงการออกไป หรือบางโครงการก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปสำรวจได้ โดยมีจำนวนโครงการเปิดขายใหม่ทั้งหมด 23 โครงการ ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 2 โครงการ เป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัย 22 โครงการ และอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆอีก 1 โครงการ มีจำนวนหน่วยขายรวม 3,087 หน่วย และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 11,711 ล้านบาท

ทั้งนี้ ประเภทที่มีจำนวนหน่วยเปิดขายใหม่มากที่สุดในเดือนนี้ คือ เป็นบ้านเดี่ยว โดยมีจำนวนหน่วยขายเปิดมากสุด 1,200 หน่วย (39%) รองลงมาคือ ทาวน์เฮ้าส์ 754 หน่วย (24%) ส่วนอันดับ 3 คือ อาคารชุด 567 หน่วย (18%) “ภาพรวมของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเดือนนี้ส่วนใหญ่หากเป็นบ้านเดี่ยวจะเน้นที่ระดับราคาปานกลาง 3-5 ล้านบาท โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันได้ถูกน้ำท่วมแล้ว คงชะลอการขายออกไป”

สำหรับภาพรวมที่อยู่อาศัยในรอบ 10 เดือนแรกของปี 54 ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย พบว่าตั้งแต่เดือน ม.ค.-ต.ค.54 มีจำนวนโครงการที่เปิดใหม่รวม 319 โครงการ (ลดลงประมาณ 12%) มีจำนวนหน่วยขายรวม 71,727 หน่วย (ลดลงประมาณ 26%) มีมูลค่ารวม 215,162 ล้านบาท (ลดลงประมาณ 13%) และมีราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยที่ 2.999 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นประมาณ 17%) เมื่อเปรียบเทียบกับ 10 เดือนแรกปี 53 โดยกลุ่มที่อยู่อาศัยที่เปิดขายมากสุด คืออาคารชุดจำนวน 32,888 หน่วย (46%) รองลงมาคือ ทาวน์เฮ้าส์ 19,217 หน่วย (27%) และอันดับ 3 คือ บ้านเดี่ยว 15,241 หน่วย (21%)

Comment

Comment:

Tweet