ชง กพฐ.ไฟเขียวเกณฑ์รับนักเรียนปี 55 บังคับใช้ “โอเน็ต” 20% เฟ้นเข้า ร.ร.ดัง เพิ่มที่นั่งเด็กห้องเรียนพิเศษ...

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าหลักเกณฑ์การรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีการศึกษา 2555 ว่า ในการประชุมบอร์ด กพฐ. วันที่ 16 พ.ย.นี้ สพฐ.จะนำหลักเกณฑ์การรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2555 เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งจะเสนอปฏิทินการรับนักเรียนในเบื้องต้น โดยแนวทางการรับนักเรียนส่วนใหญ่จะยึดแนวทางเดิมในปีการศึกษา 2554 แต่จะมีการปรับใน 2 จุดหลักๆ คือ 1.การใช้ผลโอเน็ตมาเป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกในชั้น ม.1 และ ม. 4 ในโรงเรียน ที่มีอัตราการแข่งขันสูงประมาณ 200 กว่าแห่ง ที่จะต้องมีการสอบแข่งขันเข้าเรียน ซึ่งจะให้ใช้คะแนนสอบ 80% และคะแนนโอเน็ต 20% 2.โรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษ เช่น อิงลิชโปรแกรม มินิอิงลิชโปรแกรม จะให้โรงเรียนเพิ่มสัดส่วนห้องเรียนพิเศษ ได้ 10% ของจำนวนการรับที่ผ่านมา จากเดิมที่ สพฐ.อนุญาตให้รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษต่อห้องเรียนปกติในสัดส่วน 20 ต่อ 80 แต่ปีหน้าจะให้เพิ่มสัดส่วนเป็น 30:70 มีเงื่อนไขว่าต้องมีโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรปกติในเขตพื้นที่บริการเดียวกันรองรับนักเรียนได้เพียงพอ อย่างไรก็ตาม การปรับเพิ่มจำนวนรับห้องเรียนพิเศษจะมีกระบวนการประเมินความพร้อมของโรงเรียนด้วย

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า สำหรับการเลื่อนชั้น นักเรียนชั้น ม.3 เดิมขึ้น ม. 4 จะต้องแบ่งสัดส่วนให้เหมาะสมคือ นักเรียนชั้น ม.3 ในโรงเรียนเดิมมีโอกาสเรียนต่อชั้น ม.4 โรงเรียนเดิมได้จำนวนหนึ่ง และต้องเปิดทางให้มีนักเรียนจากภายนอกมาเข้าเรียนด้วย ซึ่งเรื่องนี้เป็นหลักการที่ สพฐ.ได้ดำเนินการมาเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนเอกชน โรงเรียนขยายโอกาสได้มีโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงได้ ทั้งนี้ สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาที่มีปัญหาเด็กล้น เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานครที่มีเด็กล้นทุกปีนั้น สพฐ.วางแผนระยะยาว โดยให้โรงเรียนเหล่านี้เริ่มรับนักเรียนชั้น ม.1 น้อยลง หรือจำกัดจำนวนนักเรียนไม่ให้มีจำนวนมาก ซึ่งจะมีผลภายใน 3 ปีนี้เริ่มจากปีการศึกษา 2555 ทั้งนี้ โรงเรียนอัตราการแข่งขันสูงนั้นจะให้รับนักเรียน ม.1 ต่อห้องไม่เกิน 50 คนเริ่มจาก 40 คน แต่หากรับนักเรียนต่อห้องได้ต่ำกว่าที่กำหนดจะเป็นผลดีเมื่อเด็กจบ ม.3 ขึ้น ม.4.

Comment

Comment:

Tweet