ยอดผู้สมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา เพื่อใช้สอบในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ มีผู้สมัครเกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้ สะท้อนนักเรียนสนใจสอบวิชาสามัญจำนวนมาก เพื่อนำคะแนนไปใช้ในการรับตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆ...

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวว่า ตามที่ สทศ. ได้เปิดรับสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา เพื่อใช้สอบในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) นั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ถึงวันที่ 14 พ.ย.และกำหนดชำระเงินถึงวันที่ 15 พ.ย. โดยมียอดผู้สมัคร 166,397 คน ยอดผู้สมัครที่ชำระเงิน จำนวน 140,269 คน แบ่งเป็นวิชาภาษาไทย 137,519 คน สังคมศึกษา 137,503 คน ภาษาอังกฤษ 138,141 คน คณิตศาสตร์ 129,510 คน ฟิสิกส์ 91,469 คน เคมี 91,299 คน และชีววิทยา 92,406 คน จากตัวเลขดังกล่าวพบว่า มีผู้สมัครเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ จากเดิมตั้งไว้ 50,000 คน แต่มีผู้สมัครมากถึง 166,397 คน แสดงให้เห็นว่านักเรียนสนใจสอบวิชาสามัญจำนวนมาก เพื่อนำคะแนนไปใช้ในการรับตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งสะท้อนว่ามหาวิทยาลัยสนใจใช้คะแนน 7 วิชาสามัญที่จัดสอบโดย สทศ. นอกจากนี้  ยังมีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่ต้องการสมัครสอบเพื่อลองข้อสอบของ สทศ. ด้วย

Comment

Comment:

Tweet