รมว.ศึกษาธิการ เผย ครม.อนุมัติวงเงินกว่า 956 ล้าน ในการฟื้นฟู เยียวยาสถานศึกษา และครุภัณฑ์สื่อการสอน รวม 790 แห่ง เร่งช่วยเหลือให้ทันก่อนเปิดเทอม 6 ธ.ค.54

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบและเห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) ร่วมกับคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กคฐ.) ครั้งที่ 1/2554 เพื่อให้ทันต่อการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ในวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ครม.จึงได้เห็นชอบงบประมาณในการฟื้นฟูเยียวยาตามแผนงานโครงการในพื้นที่เขตจังหวัด ซึ่งประกาศให้เป็นเขตประสบภัยพิบัติ โดยมีสถานศึกษาในความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ และได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย

Comment

Comment:

Tweet