อย.แก้ปัญหาสินค้าขาดแคลน เปิดบริการฟาสต์แทรค ไฟเขียวผลิตภัณฑ์อาหารที่จำเป็นช่วงน้ำท่วมตั้งแต่ 26 ต.ค.ถึง 11 พ.ย. มีผู้ขออนุญาตแล้ว 161 รายการ ประเภทน้ำดื่ม อาหารกระป๋อง อาหารกึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์นม...

นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากสภาวะวิกฤตน้ำท่วมในหลายจังหวัดทำให้สถานที่ผลิตอาหารหลายแห่งได้รับความเสียหาย ไม่อาจเปิดสายการผลิตได้ ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนอาหารที่มีความจำเป็นบางประเภท ได้แก่ น้ำดื่ม อาหารกระป๋อง อาหารกึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์นม

ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้แก้ไขปัญหาโดยการเปิดจุดให้บริการฟาสต์แทรค (Fast Track) ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) ของ อย.สามารถดำเนินการภายในระยะเวลา 1-2 วันทำการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ประสบภัยน้ำท่วมได้มาขออนุญาตผลิต กรณีย้ายสถานที่ผลิตใหม่ หรือขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความจำเป็นดังกล่าว เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำสินค้าออกวางตลาดได้อย่างทันท่วงที เป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอาหาร

อย่างไรก็ตาม การเปิดให้บริการฟาสต์แทรค ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2554 มีผู้ประกอบการอาหารที่ประสบภัยน้ำท่วมมาขออนุญาตผลิตและนำเข้า ได้แก่ น้ำดื่มและน้ำแร่ รวม 12 บริษัท จำนวน 32 รายการ ผลิตภัณฑ์นม เช่น นมผง นมยูเอชที เป็นต้น รวม 4 บริษัท จำนวน 18 รายการ ปลา กระป๋อง รวม 2 บริษัท จำนวน 19 รายการ อาหารกึ่งสำเร็จรูป เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น รวม 4 บริษัท จำนวน 35 รายการ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น ข้าวกล่องแช่แข็ง เป็นต้น รวม 9 บริษัท จำนวน 57 รายการ รวมทั้งสิ้น 26 บริษัท จำนวน 161 รายการ

ทั้งนี้ อย. ได้ตรวจสอบความถูกต้อง และให้เลขสารบบอาหารไปเรียบร้อยแล้ว จากการเร่งดำเนินการในส่วนนี้ ทำให้สามารถนำผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความจำเป็นต่อผู้บริโภคออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็ว ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Comment

Comment:

Tweet